درختکاری و گلکاری خیابان باب القبله حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السلام) با اتمام اقدامات توسعه

کادر بخش نگهداری حرم مطهر به گلکاری و درختکاری خیابان باب القبله حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السلام) اقدام نمودند. رئیس بخش نگهداری حرم مطهر در این باره اظهار داشت: خیابان باب القبله حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السلام) یکی از خیابانهای اصلی و مهم است. به خصوص در زیارتهای میلیونی رفت و آمد انبوهی از زائران از طریق این خیابان صورت می پذیرد. وی افزود: اکنون به جای درختان قدیمی خیابان درختان همیشه سبز کاشته شده است. لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی در ماههای گذشته جهت توسعه خیابان باب القبله به تخریب برخی از ساختمانهای قدیمی این خیابان اقدام نمود.

پیوست ها