پیشرفت چهل درصدی احداث بزرگترین بیمارستان در استان المثنی به همت آستان قدس حسینی

بخش پروژه های مهندسی و فنی آستان قدس حسینی از ادامه روند ساخت بزرگترین بیمارستان استان المثنی خبر داد. 

مهندس فرقان رضا جاسم، ناظر بر اجرای این طرح در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر اظهار داشت: این بیمارستان با هدف ارتقاء خدمات پزشکی در استان المثنی و رفع نیازهای درمانی اهالی این استان احداث می گردد.  وی افزود: این بیمارستان با ظرفیت صد و پنجاه تخت احداث می گردد و دارای بخشهای تخصصی برای درمان بیماران سرطانی،کلیوی و قلبی است. ساختمان این بیمارستان در هفت طبقه و در زمینی به مساحت 2500 متر مربع در حال احداث است.

پیوست ها