مرجعیت عالی دینی در خصوص استفاده از خشونت علیه تظاهرات کنندگان و تیراندازی توسط گروههای مسلح خارج شده از قانون به سمت تظاهرات کنندگان، دولت عراق را مسئول می داند

اخبار وتقارير

2019-10-12

354 بازدید

نماینده مرجعیت عالی دینی در خطبه دوم نماز جمعه که در صحن مطهر امام حسین (علیه السلام) اقامه شد درخصوص استفاده از خشونت علیه تظاهرات کنندگان و تیراندازی توسط گروههای مسلح خارج شده از قانون به سمت تظاهرات کنندگان، دولت عراق را مسئول می داند
شیخ عبدالمهدی کربلایی دیروز جمعه طی قرآئت بیانیه دفتر حضرت آیت الله سیستانی (دام ظله) اظهار داشت: زمانی که مسئولین امنیتی و رسمی اعلام کردند دستورات سختگیرانه و محکمی برای منع نیروهای امنیتی از تیراندازی به سمت تظاهرات کنندگان صادر کرده اند، امّا هزاران نفر از تظاهرات کنندگان در شهر های بغداد، ناصریه، دیوانیه و غیره به طور مستقیم و در برابر دیدگان بسیاری از شاهدان هدف گلوله قرار گرفتند و برخی به شهادت رسیدند و برخی دیگر مجروح شدند. این حوادث بیانگر قساوت بی پایان و غیر قابل تصور و زیر پا گذاشتن تمامی مرزهاست.
وی افزود: دولت و دستگاه های امنیتی مسئول خونهایی هستند که در تظاهرات روزهای گذشته ریخته شد، چه خونهایی که از شهروندان بیگناه و چه خونهایی که از نیروهای امنیتی که مأمور کنترل تظاهرات بودند ریخته شد و دولت نیز نمی تواند از  این مسئولیت بزرگ شانه خالی کند.
زمانی که برخی از عناصر امنیتی اقدام به استفاده از خشونت شدید علیه تظاهرات کنندگان می نمایند ولو اینکه این اقدام از روی بی نظمی یا عدم پیروی تظاهرات کنندگان از دستورات صادره یا عدم شایستگی و آموزش نیروها در تعامل با تظاهرات مردمی باشد؛ دولت مسئول است.
حال که گروههای مسلح خارج شده از قانون در مقابل چشمان نیروهای امنیتی تظاهرات کنندگان را هدف قرار دادند و با گلوله آنان را هدف قرار دادند و با هدف ایجاد رعب و وحشت میان کارکنان رسانه معینی، آنان را مورد تعرض قرار دادند؛ دولت مسئول این حوادث است.
دولت مسئول است زمانی که نیرو های امنیتی از شهروندان، نهادهای دولتی و اموال شخصی در برابر تعدادی عناصر نفوذی که نمی خواهند تظاهرات مسالمت آمیز و به دور از خشونت باقی بماند، دفاع نمی کند.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر