برگزاری مسابقه پژوهشی تحت عنوان «وابستگی فرزندان به تکنولوژی و دوری گزیدن از خانواده» به همت مركز الاسره المسلمه

اخبار وتقارير

2019-01-15

248 بازدید

 

مركز الاسره المسلمه (خانواده مسلمان) وابسته به آستان قدس حسینی مسابقه پژوهشی تحت عنوان «وابستگی فرزندان به تکنولوژی و دوری گزیدن از خانواده» را برگزار کرد.   
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس حسینی؛ این مسابقه در حاشیه طرح مرکز خانواده مسلمان و تحت عنوان «خطر فرزندان ما را تهدید می کند» برگزار شده است.
مسئول رسانه مرکز خانواده مسلمان در گفتگو با خبرنگار آستان قدس حسینی اظهار داشت: این مسابقه پژوهشی که ویژه بانوان است در دو محور برگزار می شود: محور اول تعریف تکنولوژی و بررسی دلایل اعتیاد کودکان به آن و مهمترین منافع و مضرات تکنولوژی بر کودکان خواهد بود.
و اما محور دوم در موضوع مهمترین راه حلهای پیشگیری و درمان مضرات تکنولوژی بر کودکان و ارائه توصیه ها و نظرات است.
نهاوند العبودی افزود: پژوهش ارائه شده باید دو محور مذکور را شامل شود و توصیه ها و نظرات ارائه شده در محور دوم قابل اجرا در خانواده و جامعه باشد.
وی در خصوص شرایط پذیریش این مقاله اظهار داشت:
1- مقاله ارائه شده بیش از 35 صفحه و کمتر از 25 صفحه نباشد.
2- مقاله به زبان عربی فصیح و با فونت Simplified Arabic باشد.
3- مقاله با استناد به تحقیق و تحلیل و به روشی علمی باشد و منابع ومآخذ ذیل پژوهش ارائه گردد.
4- مقاله قبلا منتشر نشده باشد
5- مهلت ارسال مقاله تا تاریخ1/3/2019 می باشد.
6- پژوهش از طریق واتس آپ یا تلگرام شماره های ذیل به مرکز معهد الاسره المسلمه ارسال گردد.
 (009647821786058 – 009647733331955)

جوایز مسابقه پژوهشی:
- جایزه اول سیصد هزار دینار عراقی
- جایزه دوم دویست و پنجاه هزار دینار عراقی
- جایزه سوم دویست هزار دینار عراقی

آخرین مطالب

شایعتر

مطالب بیشتر