اقدامات آستان قدس حسینی در احیای نسخ خطی متعلق به علمای کربلا

اخبار وتقارير

2019-01-12

399 بازدید

واحد احیای میراث فرهنگی و دینی وابسته به آستان قدس حسینی از آمار کارکرد هدفمند خود در جهت احیای میراث علمی و فرهنگی علمای کربلا خبر داد.
این طرح با هدف احیای میراث اسلامی در حال اجرا است و از این طریق کتابهای نسخ خطی و تالیفات قدیمی علمای کربلا جستجو و پس از تحقیق چاپ و توزیع می گردد.
احسان خضیر عباس مسئول واحد احیای میراث فرهنگی و دینی اظهار داشت: واحد احیای میراث فرهنگی و دینی آستان قدس حسینی توانسته است به چهل کتاب خطی قدیمی مهم متعلق به صدها سال پیش دست یابد.
وی افزود: اکنون چهارده نسخه خطی بسیار مهم که از مهمترین کتابهای علمای کربلا محسوب می شود، به چاپ رسیده است.
وی در خاتمه افزود: مراحل کاری در این واحد تصویربرداری از نسخه، نگهداری نسخه اصلی و سپس تحقیق و چاپ کتاب است.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر