جمعی از اساتید و شخصیتهای آکادمیک کشور کانادا در ضیافت آستان قدس علوی

جمعی از اساتید کشور کانادا طی حضور در نجف اشرف به زیارت حرم مطهر علوی مشرف شدند و با مسئولان آستان قدس علوی دیدار و گفتگو کردند. واحد اطلاع رسانی آستان علوی: جمعی از اساتید و شخصیتهای آکادمیک کشور کانادا طی حضور در نجف اشرف و با همراهی جمعی از اساتید دانشگاه کوفه به زیارت حرم مطهر علوی مشرف شدند و با مسئولان آستان علوی دیدار و گفتگو کردند. دکتر محسن العبادی معاون علمی رئیس دانشگاه کوفه که این گروه را همراهی می کرد در این رابطه به واحد اطلاع رسانی آستان گفت: این اساتید به عنوان کارشناسان شیوه های آکادمیک آموزش زبان انگلیسی و سخنرانی در دانشگاه کوفه به عراق آمده اند و این ایامی که در نجف اشرف حضور دارند به زیارت حرم مطهر علوی مشرف شده اند و از بخشهای تاریخی عمارت حرم مطهر نیز بازدید نموده اند.

پیوست ها