برگزاری كارگاه آموزش خانواده

اخبار وتقارير

2017-12-21

1406 بازدید

واحد آموزش بانوان وابسته به مرکز ضمن خدمت آستان قدس حسینی با همکاری موسسه بانوان الحوراء کارگاه آموزش خانواده تحت عنوان «مجموعه راه حلها» را برگزار کرد.
مسئول روابط عمومی و رسانه بخش آموزش ضمن خدمت اظهار داشت: این کارگاه آموزشی در چند محور از جمله شناخت مشکلات؛ انواع و ویژگیهای آن، راهکارهای حل مشکلات وعدم ارتکاب خطاهایی که منجر به مشکلات اجتماعی بیشتری می گردد؛ برگزار شد.
مهدی السعدی افزود: این بخش با برگزاری اینگونه کارگاههای آموزشی در نظر دارد در آگاهی بخشی و مصون سازی جامعه از فروپاشی خانواده و حفظ ثبات جامعه نقش ایفا نماید.
 وی با بیان اینکه چهل و هشت مربی در این کارگاه حضور داشتند، ادامه داد:با برگزاری این کارگاه آموزشی در نظر داریم از وقوع اشتباهاتی که به مشکلات اجتماعی منجر می شود؛ جلوگیری شود.

آخرین مطالب

شایعتر

مطالب بیشتر