حرمین مطهر امام حسین و حضرت عباس (علیهما السلام) پس از جمع آوری پلاکاردها و پرچمهای عزا

آستان قدس حسینی

پیوست ها