تجدید میثاق و سوگند افسران نظامی با حضرت امام حسین (علیه السّلام) در حرم مطهر حسینی

آستان قدس حسینی

پیوست ها