خیرخواهی خداوند

امام صادق (علیه السلام) : هرکسی که خداوند خیرش را بخواهد، حب امام حسین علیه السلام و حب زیارتش را در قلب او می‌اندازد

پیوست ها