بازسازی و تعمیر نیمکتهای بیش از سی مدرسه در منطقه الصویره در استان واسط به همت بخش فنی آستان قدس حسینی

جمعی از فرهنگیان منطقه الصویره در استان واسط کمپین بازسازی و تعمیر نیمکتهای مدارس را با کمک و حمایت آستان قدس حسینی راه اندازی کردند.

عباس فاضل مسئول این کمپین و مدیر مدرسه راهنمایی میزان الحکمه در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: با حمایت نماینده مرجعیت عالی شیخ عبدالمهدی کربلایی و تولیت حرم مطهر حاج حسن رشید العبایجی کمپینی را جهت بازسازی و تعمیر نیمکتهای مدارس و تعمیر سرویسهای بهداشتی مدارس دولتی در منطقه الصویره استان واسط برگزار کردیم.

وی تصریح کرد: در این کمپین نیمکتهای بیش از سی مدرسه بازسازی و تعمیر شد و تمامی مواد اولیه مانند چوب، ابزارهای مورد نیاز، ماشین آلات و سایر مواد لازم برای بازسازی نیمکتها را آستان قدس حسینی فراهم نمود.

وی با بیان اینکه این اقدام نشان دهنده اهتمام آستان قدس حسینی به حوزه آموزشی و دانش آموزان است؛ افزود: در این کمپین مدارس به تخته سیاه های جدید و لوله کشی آب جدید نیز مجهز شده اند. 

شایان ذکر است که کادر فنی و مهندسی در بخش نگهداری آستان قدس حسینی پیش از این تعمیر و نگهداری تعدادی از مدارس شهر مقدس کربلا را با هماهنگی اداره آموزش و پرورش استان انجام داده بود.

پیوست ها