پایان دومین دوره توسعه مهارتهای روسای بخشهای آستان قدس حسینی در خارج از عراق

بخش توسعه منابع انسانی آستان قدس حسينى از پایان دومین دوره توسعه مهارتهای روسای بخشهای حرم مطهر خبر داد.

محمد حمزه الکنانی رئیس بخش توسعه منابع انسانی آستان قدس حسینی، در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: به توصیه نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی کربلایی، دومین دوره توسعه مهارتهای روسای بخشهای آستان قدس حسینی در خارج از عراق به پایان رسید.

وی تصریح کرد: برگزاری چنین دوره هایی با هدف ارتقای تواناییهای پرسنل حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) به ویژه روسای بخشها می باشد.

وی با مهم خواندن فرآیند تغییر در موسسات افزود: دومین دوره توسعه مهارتها را با آموزش تخصص مدیریت تغییر به پایان رساندیم و برنامه ویژه ای برای توسعه اداری در سال 2024 در نظر گرفته ایم.

الکنانی خاطرنشان کرد: در سال جاری چهار دوره آموزشی برگزار نمودیم که نتایج آن در جهت پیشبرد و توسعه واقعیت اداری و همگامی با آخرین تحولات اداری در موسسات جهانی و انتقال تجربیات موفق به کار گرفته شده است. 

شایان ذکر است که بخش توسعه منابع انسانی آستان قدس حسینی با هدف ارتقای مهارتها و توانمندیهای مسئولین بخشها و پرسنل حرم مطهر دوره های مختلفی را برگزار می کند.

پیوست ها