معافیات دانشجویان سال اول دانشکده علوم اسلامی وابسته به دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السلام) از پرداخت شهریه سال تحصیلی جاری

دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی اعلام کرد که دانشجویان سال اول دانشکده علوم اسلامی از شهریه سالیانه سال تحصیلی جاری معاف خواهند شد.

این دانشگاه در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار سایت رسمی حرم مطهر قرار گرفته است، آمده است: با دستور مستقیم نماینده مرجعیت و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی و بر اساس رویکرد حرم مطهر در خدمت به جامعه ،دانشگاه تصمیم گرفت دانشجویان سال اول دانشکده علوم اسلامی را از پرداخت شهریه سالانه سال تحصیلی جاری معاف کند 

وی تصریح کرد: این گام برای ایجاد انگیزه در جوانان برای عبور از این مرحله و کاهش بار مالی از دوش خانواده‌های آنان میباشد

شایان ذکر است که دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی در سال جاری بخشهای جدیدی را در بعد علمی و دانشگاهی در راستای حمایت و همراهی بخش آموزشی کشور افتتاح کرده است.

پیوست ها