هزینه نمودن حدود چهار میلیارد دینار در نه روز اول کمپین درمان رایگان شهروندان عراقی در بیمارستانها و مراکز درمانی حرم مطهر امام حسین (علیه السّلام)

بخش بهداشت، درمان و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی از هزینه نمودن سه میلیارد و هفتصد و نود میلیون دینار عراقی جهت درمان رایگان شهروندان در نه روز اول کمپین درمانی خبر داد. 

مسئول بخش بهداشت و آموزشهای پزشکی در این خصوص اظهار داشت: پس از اجرای کمپین درمان رایگان شهروندان عراقی در بیمارستانها و مراکز درمانی حرم مطهر، تاکنون که نهمین روز این کمپین هستیم، مبلغ نزدیک به چهار میلیارد دینار جهت درمان رایگان هزینه شده است. 

وی افزود: در این نه روزه اول کمپین بیش از چهل و شش هزار نفر به مراکز درمانی حرم مطهر مراجعه کرده اند و 996 نهصد و نود و شش عمل جراحی رایگان و پنجاه هزار خدمات آزمایشگاهی ارائه شده است.

لازم به ذکر است که به دستور نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) کمپین درمان رایگان شهروندان عراقی در بیمارستانها و مراکز درمانی حرم مطهر از بیستم ماه محرم الحرام تا آخر ماه صفر اجرا می گردد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی