موافقت متولی شرعی حرم مطهر حسینی با اعزام سی نفر از بیماران تحت درمان بیمارستان تخصصی سرطان الوارث

مسئول بخش درمان و آموزشهای دانشگاهی آستان قدس حسینی اعلام کرد که سی نفر از مبتلایان به بیماری سرطان که در بیمارستان تخصصی سرطان الوارث در حال درمان می باشند با هزینه حرم مطهر به عمره مفرده اعزام خواهند شد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مسئول بخش درمان در این خصوص اظهار داشت: در حین بررسی پاسخهای بیماران به پرسشنامه ای که تدوین شده بود، مشخص گردید که بیماران تمایل دارند به عمره مفرده مشرف شوند لذا درخواستی به متولی شرعی حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) ارائه گردید و ایشان با پرداخت هزینه اعزام سی نفر از بیماران به عمره مفرده موافقت فرمودند.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی