ارائه ده مقاله برتر در پنلهای پژوهشی دومین همایش فرهنگی کوثر العصمه

کمیته علمی دومین همایش فرهنگی کوثر العصمه از پذیرش ده مقاله برتر در این همایش خبر داد. این همایش دیروز جمعه در صحن مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) آغاز به کار کرد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ رئیس کمیته علمی این همایش در گفتگو با خبرنگار حرم اظهار داشت: صد و سیزده چکیده مقاله به این همایش ارائه شده است که از این تعداد نود و هشت مقاله مطابق با معیارهای علمی این همایش بوده است و ده مقاله برتر در پنلهای پژوهشی ارائه خواهد شد. 

شیخ علی قرعاوی افزود: این پژوهشها درخصوص زندگینامه و سیره حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) خطبه های ایشان و اندیشه های علمی و فکری ایشان در محورهای خانواده، امور آموزشی، فکری، عقیدتی و تاریخی است که در پنلهای پژوهشی این همایش ارائه خواهند شد. 

وی افزود: محورهای پژوهشی این همایش در تدوین مقالات و کتب علمی در موضوع اندیشه حضرت زهرا (علیها السلام) موثر خواهد بود به ویژه موضوعات مربوط به خطبه های ایشان که شامل موضوعاتی در خصوص توحید، نبوت و امامت، مسایل مربوط به خانواده و سعادت انسان می باشد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی