تکمیل چاپ کتابهای درسی و تحویل به وزارت آموزش و پرورش طبق مدت زمانبندی شده در قرارداد فیمابین

چاپخانه الوارث وابسته به آستان قدس حسینی از اتمام چاپ کتابهای درسی بر اساس قرارداد امضا شده بین این چاپخانه و وزارت آموزش و پرورش عراق خبر داد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مسئول واحد صحافی در این خصوص اظهار داشت: نیروهای فنی و مهندسی موجود در چاپخانه چاپ کتابهای درسی را به شکل کامل به اتمام رسانده اند. طبق قرارداد با وزارت آموزش و پرورش این چاپخانه ملزم به چاپ دو کتاب درسی به تعداد یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نسخه کتاب علوم و عربی کلاس پنجم ابتدایی در مدت زمان چهل و پنج روز بود که به همت کارکنان این چاپخانه در مدت زمان بیست و شش روز به وزارتخانه تحویل داده شد. 

علی السیلاوی افزود: در چاپ این کتابها از بهترین و مرغوبترین مواد اولیه استفاده شده است.

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی در سال 2013 میلادی با هدف تأمین نیاز کشور به چاپخانه و ایجاد فرصت شغلی به افتتاح چاپخانه الوارث اقدام نمود.

پیوست ها