ساخت مرکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی سرپرست ویژه پسران به همت آستان قدس حسینی

بخش پروژه های استراتژیک آستان قدس حسینی از پیشرفت چشمگیری در اجرای پروژه مرکز حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست در استان کربلا خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مهندس محمد ضیاء مسئول بخش مذکور در این باره گفت: کادر فنی و مهندسی وابسته به این بخش به صورت مستمر در حال فعالیت هستند و اکنون اقدامات بتن ریزی ستونهای طبقه دوم در دست اجرا می باشد. 

وی افزود: این پروژه در مساحتی بالغ بر شش هزار و پانصد و پنجاه و دو متر مربع و با زیربنای سیزده هزار مترمربع در حال ساخت است. در این پروژه پنجاه و چهار اتاق برای سکونت کودکان و نوجوانان و در کنار آن فضای سبز، نمازخانه، اتاق کامپیوتر و رستوران در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی، اهتمام ویژه ای را به تمامی اقشار جامعه قائل شده است به ویژه اقشاری که مورد اهتمام دولت قرار نگرفته اند.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی