وظایف واحد غبارروبی وابسته به بخش نگهداری حرم مطهر

ترجمه ویدیو:

واحد غبارروبی وابسته به بخش نگهداری حرم مطهر می باشد. کارکنان این واحد غبارروبی ورودیهای حرم، صحن و ضریح مطهر را بر عهده دارند. 

فرش نمودن صحن مطهر، شستشوی شیرهای آبخوری داخل صحن مطهر، توزیع لیوانهای یکبار مصرف، غبارروبی دیوارهای صحن مطهر نیز از اقداماتی است که روزانه انجام می گیرد. 

فرشهای موجود در صحن و در اطراف ضریح مقدس نیز به صورت مستمر تعویض می شوند. ایوانهای حرم مطهر نیز به صورت مستمر غبارروبی می شوند.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی