افتتاح مرکز دندانپزشکی با گنجایش بیست تخت در شمار خدمات آستان قدس حسینی به زائران اربعین

ترجمه ویدیو: 

از جمله خدمات پزشکی که بخش بهداشت و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی از طریق بیمارستانها و مراکز پزشکی به زائران محترم ارائه نموده است، افتتاح مرکز درمانی دندانپزشکی با گنجایش بیست تخت درمانی است. 

شصت دندانپزشک افتخاری از کشورهای عربی و خارجی در این مرکز به خدمت رسانی مشغول شده اند. این مرکز از هشتم ماه صفر به صورت شبانه روزی به خدمت رسانی مشغول شده است و از تعداد بسیاری از بیماران استقبال کرده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی