تداوم خدمت رسانی آستان قدس حسینی ویژه زائران اربعین تا راهی شدن آخرین زائر از کربلا

تولیت آستان قدس حسینی: برنامه خدمت رسانی ویژه زائران اربعین حسینی تا خارج شدن آخرین زائر اربعین از کربلا ادامه خواهد داشت.

ترجمه سخنان تولیت آستان قدس حسینی

آمادگیها جهت خدمت رسانی به زائران محترم حسینی صورت گرفته است به ویژه در زیارت اربعین امسال که بیشتر زائران در دو سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانستند به این زیارت مشرف شوند. لذا تعداد زائران در این اربعین نسبت به سالهای گذشته بسیار بیشتر می باشد. 

برنامه خدمت رسانی ویژه اربعین حسینی در تمامی زمینه ها از جمله پزشکی، اسکان، توزیع غذای تبرکی، حمل و نقل با خودروهای آستان را شامل می شود. در زمینه بهداشتی و پزشکی برنامه آستان بسیار وسیع است. و ما تا حضور آخرین زائر اربعین در استان کربلا به خدمت رسانی و تهیه غذای تبرکی و حمل و نقل و دیگر خدمات ادامه می دهیم. این از مسئولیت شرعی آستان قدس حسینی است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی