سه هزار و پانصد موکب خدمت رسانی اهالی بصره در اربعین

بخش شعائر و موکبهای حسینی در عراق و جهان اسلام وابسته به دو آستان قدس حسینی و عباسی از صادر شدن سه هزار و پانصد کارت شناسایی ویژه موکبهای خدمت رسانی از استان بصره خبر داد. 

مسئول واحد مدیریت موکبهای استان بصره در گفتگو با خبرنگار حرم اظهار داشت: این واحد وظیفه تنظیم فعالیتهای موکبهای حسینی در ایام اربعین حسینی را در استان بصره و نواحی اطراف آن بر عهده دارد. از جمله اقدامات این واحد ثبت موکبها و صادر نمودن کارت شناسایی ویژه موکبهای خدمت رسانی است. 

وی افزود: از جمله اقدامات دیگر این بخش گرفتن تعهد کتبی از مسئولان موکبها و هماهنگی با ادارات پلیس و بخشهای نظامی جهت تسهیل در عبور از ایست و بازرسیها است.

پیوست ها