سفر نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی به بصره برای بازدید از پروژه های آستان قدس حسینی در این منطقه

بخش پروژه های استراتژیک آستان قدس حسینی از ادامه روند ساخت بیمارستان درمانی بیماران سرطانی در استان بصره خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ ناظر بر پروژه در این خصوص اظهار داشت: به دلیل افزایش آمار مبتلایان به سرطان در کشور عراق این بیمارستان به همت آستان قدس حسینی در شهر بصره که از بقایای مواد جنگی و مواد پسمانده نفتی رنج می برد، در حال ساخت است. 

مهندس زید عبدالحمید افزود: این پروژه در زمینی به مساحت بیست هزار متر مربع در چهار ساختمانی با معیارهای جهانی و با نظارت و پیگیری متولی شرعی آستان قدس حسینی در حال ساخت است. 

وی میزان پیشرفت عمرانی این پروژه را شصت و پنج درصد ارزیابی کرد و گفت که امید است در سال آینده میلادی این پروژه به بهره برداری برسد. 

لازم به ذکر است که نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی روز شنبه 19/2/2022 جهت بازدید از پروژه های آستان قدس حسینی در استان بصره، به ویژه بیمارستان تخصصی سرطان به استان بصره سفر نمودند.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی