حضور پژوهشگری از آستان قدس عباسی در کنفرانس بین‌المللی "راهبردهای تحول دیجیتال"

پژوهشگری از مرکز فهرست نویسی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی، در بیست و سومین کنفرانس ملی انجمن کتابخانه‌ها، اطلاعات و آرشیو، که با همکاری کتابخانه عمومی مصر برگزار می‌شد، شرکت کرد. این کنفرانس با عنوان "نقش کتابخانه‌ها، نهادهای اطلاعاتی و آرشیو در حمایت از تحول دیجیتالی دولت" و با شعار "ضرورت تحول دیجیتال در دوران کووید ۱۹" در پور سعید برگزار شد.

محمد إبراهيم، پژوهشگر این مرکز، به عنوان نماینده کشور عراق و به ویژه آستان قدس عباسی، تجربیات خود را در زمینه‌ی راهبردهای تحول دیجیتال با پژوهش خود، با عنوان "راهبردهای تحول دیجیتال، به عنوان نمونه کتابخانه و مرکز نسخ خطی آستان قدس عباسی" در این کنفرانس ارائه کرد.

این پژوهش، با هدف آشنایی با واقعیت تحول دیجیتال و دلایلی که کتابخانه را به این تحول ترغیب نمود، و نیز مهمترین مشکلات و موانعی که بر سر راه این تحول وجود داشت، پرداخته و دارای شش محور است: "آماده‌سازی و تجهیزات، زیرساخت‌ها، اپلیکیشن‌ها و سیستم‌ها، ایجاد وبسایت برای کتابخانه، آموزش کارکنان، راه‌اندازی وبسایت".

نتایج این پژوهش منجر به افزایش بهره‌وری کتابخانه، توسعه مهارت‌های کارکنان آن، بهبود کیفیت خدمات ارائه شده، محافظت از نتایج فکری ویژه کتابخانه شد.

این پژوهش همچنین توصیه‌های زیر را به همراه داشت:

با توجه به توسعه مستمر در فرآیند تحول دیجیتال، موارد زیر از ضروریات و الزامات این مبحث به شمار می‌رود: فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم، توسعه و حمایت از پروژه‌های تحول دیجیتال در آینده، دستیابی به آگاهی اطلاعاتی در بین افراد و تشویق آنان به استفاده از امکانات فراهم شده در زمینه‌ی دیجیتال برای تأمین نیازهای خود و نهایتا، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان کتابخانه در زمینه‌های تخصصی آنان.

این پژوهش مورد توجه و تشویق شرکت‌کنندگان و حاضران قرار گرفت تا جائیکه رئیس این کنفرانس، خانم دکتر أماني مجاهد، درباره‌ی آن اظهار داشت: "این بسیار زیباست که می‌بينيم فناوری روز در خدمت کتابخانه و مرکز نسخ خطی آستان قدس عباسی قرار گرفته است. این امر نشان از آن دارد که در عراق، افرادی به دنبال همگام شدن با توسعه و تحول دیجیتال هستند. این پژوهش، تجربه‌ی تجهیز کتابخانه به صورت عملی و واقعی را در اختیار ما گذاشت."

پیوست ها