خدمت رسانی (26) گروه پزشکی متشکل از (700) پرستار جهت خدمت رسانی 24 ساعته به زائران اربعین حسینی

سید افضل شامی معاون فکری و فرهنگی تولیت آستان قدس حسینی از حضور گروه هایی جهت توزیع ماسک و تقدیم خدمات بهداشتی در ایام اربعین حسینی به زائران محترم خبر داد. 

سید افضل شامی در گفتگو با خبرنگار حرم مطهر اظهار داشت: آستان قدس حسینی اهتمام ویژه ای به ارائه خدمت به زائران محترم دارد و در زمینه ارائه خدمات بهداشتی، گروههای خاصی در ورودیهای صحن مطهر به توزیع ماسک بین زائران مشغول شده اند. 

وی افزود: همچنین (700) پرستار در قالب (26) گروه پزشکی بصورت 24 ساعته در حال خدمت رسانی به زائران محترم هستند و آستان قدس حسینی خودروهای شارژی نیز جهت انتقال بیماران به نزدیکترین مرکز پزشکی فراهم نموده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی