اعزام هیأت مشترکی از آستان‌های قدس حسینی و عباسی برای دلجویی از مجروحان و عرض تسلیت به خانواده‌های قربانیان حادثه بیمارستان ابن الخطيب به دستور نمایندگان مرجعیت عالی

بنا بر رهنمودهای نمایندگان مرجعیت عالی شیخ عبدالمهدی الکربلائی و سید احمد الصافی، هیأت مشترکی از سوی تولیت آستان‌های قدس حسینی و عباسی عصر روز دوشنبه ششم اردیبهشت، راهی پایتخت شد. این هیأت برای دلجویی از مجروحان و عرض تسلیت به خانواده‌های قربانیان بیمارستان ابن الخطيب به بغداد سفر کرد.

فاضل عوز، رئیس هیئت آستان قدس حسینی در گفتگو با پایگاه رسمی این آستان اظهار داشت: «بنا بر رهنمودهای دو تولیت آستان قدس حسینی و عباسی و نمایندگان مرجعیت عالی؛ شیخ عبدالمهدی الکربلائی و سید احمد الصافی، هیأت مشترکی برای بازدید و دیدار از خانواده‌های قربانیان و مجروحان حادثه بیمارستان ابن الخطيب در بغداد تشکیل شد تا ضمن عرض تسلیت و دلجویی از خانواده‌های قربانیان، از وضعیت سلامت مجروحان بستری در بیمارستان‌ها اطمینان حاصل شود.»

وی توضیح داد: «آستان‌های قدس حسینی و عباسی به خانواده‌های قربانیان کمک‌ مالی خواهند ‌کرد. این خدمات و حمایت‌ها اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد، پیش از این نیز آستان‌های قدس حسینی و عباسی به خانواده‌های شهدا و مجروحان نیروهای امنیتی و کسانی در لبیک به فتوای دفاع کفایی جان خود را فدا نموده‌اند و نیز شهدای حوادث تروریستی کمکها و خدمات خود را تقدیم نموده است. آستان‌های قدس همواره حامی شهروندان عراقی‌ بوده است و کمکهای آن مسبوق به سابقه است.»

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی با توجه به رهنمودهای مرجعیت عالی، برنامه مدونی را تهیه نموده است که هدف از آن ارائه حمایت‌های لازم به خانواده‌های شهدا و مجروحان در سراسر عراق است. این برنامه شامل دیدارها و بازدیدهای مرتب از این خانواده‌ها به منظور ارتباط با آنان، رفع نیاز‌هایشان و رسیدگی به وضعیت آنان است و در طول سال به صورت منظم و دوره‌ای ادامه دارد.

پیوست ها