بازدید از بیمارستان در حال ساخت آستان قدس حسینی در استان الانبار

  هيأتي از آستان قدس حسینی به همراه مدیر اداره بهداشت استان الانبار از بیمارستان در حال احداث وابسته به آستان قدس حسینی در قسمت غرب استان الانبار بازدید کردند. این بیمارستان با هدف حمایت و پشتیبانی از وزارت بهداشت در رویارویی با کرونا و خدمت رسانی به اهالی این استان در حال احداث است.  این بیمارستان با ظرفیت صد و شصت تخت درمانی دارای دو بخش اورژانس، آی سی یو، سه اتاق عمل، کلینیک ، آزمایشگاه، اتاق مدیریت و اتاق استراحت پزشکان می باشد و تمامی مراحل احداث این بیمارستان توسط کارکنان آستان قدس حسینی صورت می گیرد.  لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با عمل به توصیه های مرجعیت عالی و نماینده ایشان جهت حمایت از وزارت بهداشت و ادارات آن در استانهای مختلف کشور عراق در رویارویی با ویروس کرونا اقدام به احداث بیمارستانها و مراکز پزشکی نموده است.

پیوست ها