اهدای کتب و منابع تخصصی به دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه عراق توسط آستان قدس حسینی

  تولیت آستان قدس حسینی، مجموعه ‌ای از کتب و منابع تخصصی در زمینه رسانه را به دانشکده ارتباطات و رسانه در دانشگاه عراق اهدا کرد. این کتابخانه در سپتامبر ۲۰۲۰ دچار آتش ‌سوزی شده بود. علی شبر مدیر بخش رسانه آستان قدس حسینی در گفتگو با پایگاه رسمی خبری این آستان اظهار داشت: «به دستور نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی، شیخ عبدالمهدی الکربلائی، پس از حادثه آتش ‌سوزی کتابخانه دانشگاه عراق، از این کتابخانه بازدید به عمل آمد و مجموعه ‌ای از کتب تخصصی در زمینه رسانه به این کتابخانه اهدا شد.» از سوی دیگر رئیس این دانشکده، دکتر ایثار طارق العبیدی اظهار داشت: «آستان قدس حسینی به منظور مشارکت در بازسازی کتابخانه دانشکده رسانه‌ دانشگاه عراق، مجموعه کتابهایی را به این کتابخانه اهدا نموده است.» وی افزود: «این اقدام همچون نقطه روشنی در آسمان دانش و در بازسازی این بنای مهم علمی پس از حادثه آتش ‌سوزی آن به شمار می‌ آید. متاسفانه در حادثه آتش ‌سوزی سپتامبر ۲۰۲۰ که به خاطر اتصالی برق رخ داد، بیش از دهها هزار کتاب از بین رفت‌.» شایان ذکر است که آستان قدس حسینی به واسطه رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی شیخ عبدالمهدی الکربلائی، نقش مهمی در ارائه خدمات به شهروندان عراقی در زمینه ‌های مختلف و از جمله بخش آموزش عالی ایفا می ‌کند.

پیوست ها