افتتاح سیزدهمین مرکز درمانی مبتلایان به کرونا به همت آستان قدس حسینی در استان بغداد با حضور مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق

آستان قدس حسینی

پیوست ها