اعزام هيأتی از آستان قدس حسینی به استان موصل در پاسخ به دعوت پیشوای طایفه ایزدی کشور عراق

  با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی شیخ عبدالمهدی کربلائی هیأتی از بخش تبلیغات دینی آستان قدس حسینی به دو شهرستان سنجار و تعلفر در استان موصل سفر کرد. دلیل این سفر پاسخ به دعوت پیشوای طایفه ایزدی از آستان قدس حسینی اعلام شده است.  شیخ فاهم الابراهیمی مسئول بخش تبلیغات دینی آستان قدس حسینی در این خصوص به سایت رسمی آستان قدس حسینی گفت: این سفر در جزء بازدیدهای آستان قدس حسینی از اهالی این دو شهرستان جهت آگاهی از احتیاجات آنان قرار می گیرد زیرا هدف از این سفر بازدید از شرایط حال حاضر اهالی این دو شهرستان و گفتگو با آنان جهت آگاهی از احتیاجات اهالی این مناطق بوده است. زیرا مرجعیت عالی بر ضرورت اهتمام به اهالی این دو شهرستان تاکید نموده اند و اظهار داشتند که «ایزدیها امانتی بر گردن ما هستند.» وی افزود: همچنین در این سفر با خانواده های شهداء نیز دیدار و گفتگو نمودیم.

پیوست ها