تولید روزانه هزار تا هزار و پانصد ماسک طبی در یکی از کارگاههای وابسته به آستان قدس حسینی و توزیع رایگان بین شهروندان

آستان قدس حسینی جهت تأمین نیاز ماسک اقدام به احداث کارگاه تولید ماسک نموده است. در این کارگاه روزانه هزار تا هزار و پانصد عدد ماسک با هدف توزیع رایگان تولید می شود.

مهند ماهر یکی از پزشکان داروساز کربلا در گفتگو با خبرنگار حرم اظهار داشت: از زمانی که شهروندان کربلا اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا را آغاز کرده اند این استان با کمبود و افزایش قیمت ماسک مواجه شده است و امید است با عنایت آستانهای مقدس و تولید ماسک در کارگاههای وابسته به این آستانها این کمبود جبران شود.

پیوست ها