تعویض مداوم پرده های ورودی حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام)

بخش فنی آستان قدس حسینی جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا اقدام به تعویض پرده های ورودی نمود.

کریم الانباری رئیس بخش فنی در گفتگو با سایت رسمی آستان قدس حسینی گفت: واحد پرده دوزی آستان قدس حسینی به طور مداوم هر ماه یک بار پرده های حرم را تعویض می کند، در رابطه با شیوع بیماری همه گیر اعلام کرد بهداشت جهانی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اقدام به تعویض پرده های ورودی حرم نموده است. خاطر نشان می شود فنی آستان قدس حسینی به دلیل داشتن کادر مجرب در ایجاد و نگهداری بسیاری از تاسیسات وابسته به حرم مطهر حسینی در داخل و خارج صحن حسینی نقش اساسی دارد.

پیوست ها