فراخوان مرکز تحقیقات و مطالعات کربلا جهت شرکت در همایش بین المللی زیارت اربعین

مرکز تحقیق و مطالعات کربلا از اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاه ومحققان دعوت نموده است تا با نوشتن تحقیقات و مقالات خود در چهارمین همایش بین المللی زیارت اربعین که در تاریخ بیستم و بیست و یکم اوت سال 2020 برگزار می شود شرکت نمایند.

دبیر همایش در این خصوص اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش آشنایی با نقش فعّال جوانان در زیارت اربعین و ترسیم درسها و عبرتهای عاشورایی و گرامیداشت مفاهیم هویت ملی و مقابله با شبهات است. هدف دیگر پیوند ابعاد فرهنگی و هنری با فرهنگ عاشورایی در جهت افزایش فرهنگ و آگاهی جوانان و نقش آنها در ارائه خدمات در ایام زیارت اربعین حسینی می باشد.

پیوست ها