اقدامات پیشگیرانه در مجتمعات بهداشتی ویژه زائران

آستان مقدس عباسی مجموعه‌ای از اقدامات و تدابیر پیشگیرانه از ویروس کرونا را به کار گرفته است که بخش اعظمی از آن به طور معمول در حال اجرا بوده و بخشی از آن اقداماتی است که در شرایط حاضر تشدید شده است. از آن جمله انجام نظافت و ضدعفونی مجتمع‌های بهداشتی این آستان است که در داخل کربلای مقدس و خارج از آن وجود دارد. اداره این مجتمع‌ها به عهده‌ بخش امور خدماتی آستان مقدس عباسی است که از طریق یک واحد متخصص در این زمینه اجرا می‌شود. این واحد با گسترش کارکنانش در این مجتمع‌ها، اقدامات بهداشتی خود را در این دوره، تشدید کرده است. از جمله کارهای انجام شده: - تجهیز مجتمع‌های بهداشتی به مقادیر بیشتری از مواد شوینده بهداشتی. - نظافت و ضدعفونی همه مجتمع‌های بهداشتی به صورت دوره‌ای و مستمر. - افزایش تهویه این مجتمع‌ها و تکرار آن به صورت مستمر. - نگهداری جامع کلیه تجهیزات این مجتمع‌ها از جمله لوله‌های آب و غیره. - خوشبو کردن این اماکن با رایحه‌های سالم و بهداشتی. - نظافت و ضدعفونی اماکن مجاور مجتمع‌های بهداشتی. - تجهیز کارکنان این مجتمع‌ها به دستکش و ماسک پزشکی. - نظافت و ضدعفونی سطل‌های زباله و چرخ‌های مخصوص حمل آن. - اضافه کردن مواد ضدعفونی به ویژه برای منابع آب نوشیدنی این مجتمع‌ها. شایان ذکر است که آستان مقدس عباسی جهت حفظ سلامت زائران و کارکنان، اقدامات پیشگیرانه خود را در برابر تمام بیماری‌های واگیردار به خصوص ویروس کرونا تقویت کرده و این شامل بیشتر بخش‌های آن و به ویژه بخش‌های خدماتی که در تماس مستقیم با زائران است، می‌ شود.

پیوست ها