توسعه خیابان باب القبله حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) با هدف تسهیل رفت و آمد در زیارتهای میلیونی

پروژه توسعه خیابان باب القبله حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) با هدف افزایش گنجایش تعداد زائران و تسهیل در تردد زائران در حال انجام است. 

مسئول بخش پروژه های مهندسی آستان قدس حسینی در گفتگو با خبرنگار آستان قدس اظهار داشت: پس از اتمام  سرداب صحن عقیله (علیها السلام) در دو طبقه که از سمت باب القبله احداث شده است، مرحله توسعه خیابان باب القبله حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) آغاز شد.  حسین رضا مهدی افزود: ایجاد فضای سبز و به کارگیری روشنایی پیشرفته در طرح توسعه در نظر گرفته شده است. اکنون هفتاد درصد پروژه به اتمام رسیده است که پس از اتمام این طرح خیابان باب القبله به طول یکصد و بیست متر و به مساحت سه هزار مترمربع می رسد.

پیوست ها