خطبه نماز جمعه کربلا به دست چه کسی نگاشته می شود؟

نماينده مرجعیت عالی و متولى شرعى آستان قدس عباسی شیوه و ساز و کار نگارش خطبه دوم نماز جمعه کربلا را که در صحن شریف حسینی قرائت می شود و غالباً بر زندگی مردم عراق متمرکز است؛ اعلام کرد. سید احمد الصافی در مصاحبه تلویزیونی گفت: محتوای خطبه دوم نماز جمعه به دو صورت است؛ بعضی اوقات متن خطبه به دلیل اهميت موضوع به دست مبارک حضرت آيت الله سید علی سيستانى (مدّ ظله العالی) نگاشته می شود و برخی از مواقع کلیات مطلب توسط ایشان گوشزد می شود. وی خاطرنشان کرد: خطبه دوم به طور کلی نیاز به مجوز از مرجعیت دارد یا اینکه ایشان شخصا متن خطبه را می نویسند. سید احمد الصافی خاطر نشان کرد: متن مربوط به فتوای جهاد کفایی، خطبه النصر، خطبه مربوط به وقایع کردستان و نیز خطبه های مربوط به اصلاحات اداری به دست مبارک حضرت آيت الله سید علی سيستانى (مدّ ظله العالی) نوشته شده است. این خطبه ها در وب سایت دفتر ایشان قابل مشاهده است. نکته قابل توجه این است که خطبه دوم نماز جمعه که در صحن شریف حسینی برگزار می شود، حاوی موضوعات سیاسی حساس، اصلاحات و رهنمودهای اجتماعی است که توسط سید احمد الصافی و شیخ عبدالمهدی الکربلایی قرائت می شود.

پیوست ها