پیشرفت هفتاد درصدی آیینه کاری سرداب الشهداء صحن مطهر حسینی

بخش فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از پیشرفت در روند آیینه کاری سرداب الشهداء واقع در صحن مطهر حسینی خبر داد.  این سرداب در سمت شرقی صحن مطهر احداث گردیده است و سردابهای الحجه و باب القبله را به هم وصل می کند.  مسئول بخش فنی و مهندسی آستان قدس حسینی در این باره اظهار داشت: پیشرفت پروژه آیینه کاری این سرداب به هفتاد درصد رسیده است و طرح آینه کاری این سرداب از نقوش اسلامی طراحی شده در داخل صحن مطهر الهام برگرفته است.  کریم الانباری افزود: ورقهای آیینه به کار گرفته شده در این پروژه از بهترین آیینه های شرکتهای بین المللی با رنگهای متمایز خریداری شده است که دارای مقاومت مطلوب در برابر رطوبت و شرایط اقلیمی است و زیبایی خاصی به این مکان مقدس بخشیده است.  وی ادامه داد: امید است این پروژه در مدت زمان کمتر از دو ماه خاتمه یابد.

پیوست ها