خطبه دوم نماز جمعه به امامت سيد احمد صافی در 2 ربيع الثانی 1441ق. برابر با هشتم آذر 1398

  برادران و خواهران بیانیه ای را که از دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) از نجف اشرف به دست ما رسیده است؛ قرائت می نمایم:   بسم الله الرحمن الرحيم مرجعیت عالی با اندوه و تأسف عمیق، اخبار مربوط به درگیریهای اخیر در شماری از شهرها بویژه ناصریه و نجف اشرف و ریخته شدن خون گرانبهای عده زیادی در آن حوادث و تخریب و آتش زدن بسیاری از اموال عمومی را پیگیری می فرمایند. مرجعیت عالی ضمن ابراز همدردی با خانواده های شهدا از درگاه الهی طلب صبر و آرامش برای این خانواده ها و شفای عاجل برای مجروحان می نمایند. مرجعیت عالی بار دیگر به حرام بودن حمله و تعرض به شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز و همچنین منع ایشان از مطالبه به حق برای اصلاحات تأکید می فرمایند. مرجعیت عالی همچنان بر مراقبت از اموال عمومی و خصوصی تأکید می نمایند و خطاب به شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز تأکید می فرمایند که صفوف خود را از اغتشاشگران جدا نمایند و برای طرد و دور نمودن اغتشاشگران با یکدیگر همکاری نمایند و به این گروه اجازه ندهند از تظاهرات مسالمت آمیز برای لطمه زدن به اموال شهروندان و حمله به صاحبان آنها سودجویی نمایند. با توجه به شرایط دشواری که کشور سپری می کند و ناتوانی آشکار تعامل جناحهای مسئول با هم و عدم توانایی در حفظ حقوق و جلوگیری از خونریزی طبق تحولات دو ماه اخیر از مجلس نمایندگان که دولت کنونی از آن نشأت گرفته است، درخواست می شود که در گزینه های خود در این خصوص بازنگری و در راستای منافع عراق و حفظ خون فرزندانش تجدید نظر کند و جلوی کشیده شدن کشور به سمت خشونت و هرج و مرج و ویرانی را بگیرد. همچنین از مجلس نمایندگان درخواست می شود که در تصویب مجموعه قوانین انتخاباتی مورد رضایت ملت به منظور مهیا نمودن شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد و شفافی که نتایج آن بیانگر اراده مردم عراق باشد؛ تسریع نماید. زیرا هر گونه تعلل در حرکت در این مسیر که شروع مناسبی برای گذر از بحران فعلی به شیوه مسالمت آمیز و مدنیّت قانونمند است - بهای سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت که سبب پشیمانی همه خواهد شد. دشمنان و ابزارهای آنها برای تحقق اهداف بدخواهانه ای نظیر گسترش هرج و مرج، ویرانی و سوق دادن کشور به سمت درگیری داخلی و بازگرداندن آن به دوران دیکتاتوری در حال برنامه ریزی هستند بنابراین باید همگان جهت گرفتن این فرصت از دشمنان با یکدیگر همکاری کنند. مرجعیت عالی پشتیبان مردم عراق باقی خواهد ماند و توصیه ها و نصایح خویش را که به صلاح  منافع ملت عراق می دانند؛ مطرح می فرمایند و بر مردم عراق است که آنچه را برای حال و آینده خود بهتر و شایسته تر می دانند؛ انتخاب نمایند.

پیوست ها