آغاز ثبت نام در اولین دانشگاه دخترانه کشور عراق متعلق به آستان قدس حسینی با نازلترین شهریه

  ریاست دانشگاه الزهراء (علیها السّلام) ویژه دختران وابسته به آستان قدس حسینی از آغاز ثبت نام در این دانشگاه خبر داد.  به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ رئیس دانشگاه الزهراء در گفتگو با سایت رسمی آستان اظهار داشت: با نظر به بیانات متولی شرعی آستان قدس حسینی در اهتمام به مسائل و مباحث علمی و آموزشی این دانشگاه به استخدام بهترین و زبده ترین اساتید اقدام نمود.  زینب عبدالحسین السلطانی با بیان اینکه هزینه های تحصیلی در این دانشگاه نسبت به تمامی دانشگاههای غیر دولتی عراق کمتر است؛ افزود: متولی شرعی آستان قدس حسینی بر کاهش هزینه های تحصیلی تأکید نموده اند.

پیوست ها