زمانبدی ورود دسته های عزاداری عراقی، عربی و خارجی به حرم مطهر امام حسین (علیه السلام)

بخش شعائر و موکب های حسینی در عراق و جهان اسلام وابسته به دو آستان مقدس حسینی و عباسی که مسئولیت تنظیم موکب ها و دسته های عزاداری را بعهده دارد، از جدول زمانبندی ورود دسته های عزاداری به دو حرم مطهر امام حسین و حضرت عباس (علیهما السلام) خبر داد.  طبق این زمانبندی، روز 15 صفر 1441 هجری برای ورود دسته های شبیه خوانی از استانهای مختلف کشور عراق، روز شانزدهم از ساعت هفت صبح لغایت نه صبح برای دسته های عزاداری استان ذی قار، ساعت نه صبح لغایت یازده ظهر برای عزاداری دسته های عزاداری استان بغداد، از ساعت یک بعد از ظهر لغایت دو بعد از ظهر برای عزاداری دسته های عزاداری استان القادسیه، ساعت دو بعد ظهر لغایت چهار بعد ظهر برای دسته های استان کاظمین، از ساعت چهار بعد ظهر لغایت شش بعد ظهر برای عزاداری استان میسان، از ساعت نه شب لغایت یازده شب برای استان دیاله و از ساعت یازده شب لغایت یک بامداد برای عزاداری دسته های کشورهای عربی و اسلامی اختصاص یافته است.  روز 17 صفر 1441 هجری از ساعت هفت صبح لغایت نه صبح برای عزاداری دسته های عزاداری استان بصره، ساعت نه لغایت یازده ظهر برای عزاداری دسته های عزاداری استان بابل، از ساعت یک ظهر لغایت سه بعد ظهر برای عزاداری دسته های استان کرکوک، از ساعت سه ظهر لغایت پنج بعد ظهر برای دسته های استان المثنی، از ساعت هفت شب لغایت نه شب برای عزاداران استان صلاح الدین، از ساعت نه شب لغایت یازده شب برای عزاداران استان ذی قار و از ساعت دوازده شب لغایت یک بامداد برای عزاداری دسته های عزاداری عربی و اسلامی اختصاص یافته است.

پیوست ها