استقرار پنجاه و چهار مرکز گمشدگان در سه محور ورودی کربلا

چند روز پس از اعلام آستان قدس حسینی در خصوص راه اندازی اپلیکیشن جهت تسهیل در جستجوی گمشدگان، به دلیل قطع شدن اینترنت در کشور عراق راهکارهای دیگری توسط مسئولین واحد گمشدگان اتخاذ گردید.  صلاح مهدی مسعود مسئول واحد گمشدگان در این خصوص اظهار داشت: آستان قدس حسینی در امسال توانست اپلیکیشن خاصی را با هدف جستجوی گمشده و رساندن آن به همراهان و خانواده فرد گمشده راه اندازی کند، ولیکن قطعی اینترنت که روزانه به بیش از دوازده ساعت می رسد ما را به اتخاذ راهکارهای دیگری همچون استقرار مراکزی در مسیر کربلا مجبور نمود. وی افزود: در این راستا پنجاه و چهار مرکز گمشدگان در سه محور ورودی کربلا افتتاح شد و عملکرد تمامی این مراکز با نظر به اهمیت خدمت به زائران محترم زیر نظر است.  وی در خاتمه گفت: تمامی کارکنان در این واحد به چندین زبان مسلط هستند تا بتوانند به زائران خارجی نیز خدمت رسانی کنند.

پیوست ها