برگزاری پنجاه و چهار محفل قرآنی در منازل شهدای فتوای جهاد کفایی

همزمان با شهادت حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) دارالقرآن الکریم آستان قدس حسینی پنجاه و چهار محفل قرآنی را در منازل شهدای جهاد کفایی برگزار کرد. رسول الوزنی ناظر بر برگزاری این محافل اظهار داشت: دارالقرآن الکریم آستان قدس حسینی برای ابراز وفاداری خود به شهیدان که خون و جان و هستی خود را در دفاع از وطن و مقدسات تقدیم نمودند، این محافل را برگزار می نماید. وی افزود: محافل قرآنی بسیاری در استان کربلا برگزار شد. این محافل در استان بغداد با همکاری موسسه الثقل الاکبر برگزار شده است و در آینده چنین محافلی در استانهای دیگر عراق نیز برگزار خواهد شد.

پیوست ها