آغاز آخرین مرحله نصب ضریح ‌مطهر امامزاده قاسم (علیه السلام) توسط هیات آستان قدس عباسی

هیاتی از آستان قدس عباسی به منظور پیگیری فعالیتهای پرسنل کارخانه ضریح سازی السقا در زمینه نصب ضریح جدید امامزاده قاسم بن امام موسی کاظم (علیهما السلام) از این مکان مطهر بازدید کردند. استاد كاظم عباده، سرپرست کارخانه و عضو شورای اداری آستان قدس عباسی در این خصوص به شبکه جهانی الکفیل گفت: ما امروز به زیارت حرم مطهر امامزاده قاسم بن موسی الکاظم (علیهما السلام) مشرف شدیم تا روند اقدامات مربوط به نصب ضریح مطهر را که در کارخانه السقا وابسته به آستان قدس ساخته شده را پیگیری کنیم.  وی گفت: در واقع پیشرفتهای نسبتا خوبی توسط پرسنل ما در مدت زمان بی سابقه ای حاصل شده است که این مساله بیانگر آن است که روند اقدامات طبق برنامه ریزی پیش می رود. کاظم عباده تصریح کرد، طی روزهای آتی اقدامات نصب و رونمایی از ضریح جدید انجام خواهد شد. شایان ذکر است، حاج كریم حسین، تولیت حرم مطهر امامزاده قاسم (علیه السلام)، به همراهی هیات آستان قدس عباسی در جریان بازدید حرم به منظور پیگیری آخرین اقدامات در زمینه نصب ضریح مطهر حضور داشت.

پیوست ها