آغاز مرحله اخیر اقدامات عمرانی باب القبله صحن مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام)

باب القبله صحن مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) مراحل عمرانی بسیاری را پشت سر گذاشته که همه آنها در راستای ارائه جلوه هنری زیبایی است که از نظر طراحی و اجرا تلفیقی از سنت و مدرنیته است. بدین ترتیب، این پروژه امروز به مرحله آخر خود رسیده که شامل تقویت، توسعه و مرمر نمای باب القبله از سمت مشرف به صحن مطهر و از سمت شرقی، غربی و فوقانی آن است تا به دیگر اقدامات در دست انجام از جمله نقش و نگار، تزئینات و غیره که اکثر بخشهای آن رو به پایان است بپیوندد. مهندس ضیاء مجید الصائغ، رئیس بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی به شبکه جهانی الکفیل گفت: پس از تکمیل نمای مقابل باب القبله صحن مطهر (علیه السّلام) اقدامات مربوط به نقش و نگارها به داخل باب القبله منتقل می شود. زیرا باب القبله یکی از مهمترین دربها و ورودی های به حرم مطهر است و به دلیل جایگاه معنوی آن نزد زائران حرم مطهر حضرت عباس (علیه السلام) طراحی آن مورد توجه بسیار بخش پروژه های آستان قدس قرار گرفته و امروز به لطف خداوند تبارک و تعالی به مرحله آخر رسیده ایم و آن بخش مشرف به صحن از داخل است. الصائغ گفت: این اقدامات شامل تقسیم کار به چندین بخش می شود بطوریکه ما بخش شرقی باب القبله را آغاز کردیم تا به بخشهای بعدی منتقل شویم که در ذیل به آن اشاره شده است: - خارج کردن کاشی کربلایی و آجرهای قدیمی  - زدودن مواد ساختمانی از روی دیوار به میزان مشخص و متناسب با ابعاد باب القبله  - همسان سازی سطوح زدوده شده با افزودن مواد جدید و ترمیم شکافها و ترکهای موجود. - پیوند بخش قدیمی با بخش جدید جهت یکسان سازی آن  - تقویت دیوار با ستونهای آهنین که پایه های آن بر روی زمین تعبیه شده است تا تحمل وزن سقف را نیز افزایش دهد. - تعبیه تورهای مشبک آهنین با لایه های متعدد - پوشاندن لایه ها با مواد بتنی و ساختمانی جهت آماده سازی سطح دیوار برای روکش و طراحی

پیوست ها