زیارت امام حسين (عليه السلام) به نیابت از محبان اهل بیت با ثبت نام در صفحه زیارت به نیابت

موسسه رسانه دیجیتال امام حسین (علیه السّلام) وابسته به آستان قدس حسینی از آغاز ثبت نام «زیارت به نیابت» برای مشتاقان  زیارت حضرت امام حسین (علیه السّلام) در روز عرفه خبر داد. ولاء الصفار، مدیر این موسسه بیان کرد: این طرح با هدف بهره مندی برادران مومن در تمامی نقاط جهان از ثواب زیارتی امام حسین (علیه السّلام) در روز عرفه اجرا می شود وتمامی اقدامات لازم جهت اين امر با همکاری بخش خادمان سادات حرم مطهر صورت گرفته است.  ولاء الصفار افزود: محدودیتی در درخواست زیارت به نیابت وجود ندارد و هر شخصی می تواند از طریق این صفحه برای اموات و بستگان خود نیز درخواست زیارت کند.http://www.imamhussain.org/persian/enaba/

پیوست ها