دریافت هدیه ارسالی وزیر دفاع هند برای حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) توسط افضل الشامی معاون تولیت آستان قدس حسینی

افضل الشامی معاون تولیت آستان قدس حسینی هدیه ای را که وزیر دفاع هند برای حرم امام حسین (علیه السلام) ارسال نموده بود؛ دریافت کرد. سید افضل الشامی در گفتگو با خبرنگار حرم اظهار داشت: هیئتی که متشکل از شخصیتهایی از وزارت دفاع کشور هند بود با حضور در حرم امام حسین (علیه السّلام) یک پرچم دستبافت را که بسیار زیبا مزین شده بود به حرم مطهر هدیه کرد. وی با بیان اینکه این هیئت درخواست کرد که قبل از اهدای پرچم آن را به ضریح مطهر متبرک نمایند؛ افزود: در حرم مطهر امام حسین (علیه السّلام) هدایای بسیار ارزشمندی وجود دارد که از سوی پادشاهان و شخصیتهای برجسته ادیان و اقوام مختلف به حرم مطهر هدیه شده است. الشامی تصریح کرد: این پرچم بعد از دریافت به نام وزیر دفاع هند ثبت شد. «طورح زدی» رئیس این هیئت از شهر لکنو هند ضمن تشکر از آستان قدس حسینی جهت استقبال از هیئت، گفت: وزیر دفاع هند معتقد به آیین سیک است امّا این پرچم را برای بیان عمق محبتش به حضرت امام حسین (علیه السّلام) به عنوان هدیه فرستاده است.

پیوست ها