خطبه دوم نماز جمعه کربلاء به امامت شیخ عبدالمهدی کربلائی در تاریخ بیستم شعبان ۱۴۴۰ هجری برابر ششم اردیبهشت 1398 شمسی

برادران و خواهران گرامی ... موضوع خطبه این هفته "نسل جوان و چالش های معاصر" است. برادران و خواهران روشن است که نسل جوان تجلی قدرت وتوان و نشاط و خلاقیت و نبوغ در جامعه است و به همین دلیل نسل جوان محور و پایه انجام وظایف و ماموریت های اساسی در زندگی محسوب می شود. و از اینجاست که شریعت اسلامی و جوامع آگاه و متمدن به ساختن نسل جوان و توجه به تربیت آنها در تمامی میادین زندگی اهتمام ورزیده اند.  ودر همان زمان شریعت اسلامی به منظور دفاع و حمایت آنها از انحرافات فساد و گمراهی اهتمام کافی به خرج داده است.  برادران و خواهران کافی است بدانیم که برخی از احادیث ما را بر اهتمام شدید شریعت اسلامی به نسل جوان و اصلاح آنها شده اند از جمله برخی احادیث که جوان صالح را معادل امام عادل بر می شمارد.  لذا بر ما واجب است که با بعضی از مخاطرات و چالش های معاصر که نسل جوان با آنها روبرو می شوند آشنا شویم. قدرت، سرزندگی، نشاط و بلوغ و خلاقیت، بیشتر این واژگان در جوانان است و البته این بدان معنا نیست که این عناصر و ویژگی ها در بقیه افراد وجود ندارد. هرگز بلکه این مرحله از مراحل طبیعی زندگی انسان است. چنانکه برخی از آیات قرآن نیز اشاره کرده است که قدرت و بخشش در این مرحله (مرحله جوانی) از زندگی متجلی می شود. مرحله ای که پیش از آن دوره طفولیت است و مرحله بعد از آن پیری است. به همین دلیل این دوره (دوره جوانی) پایه و اساس اصلی ساخت جامعه به شمار می آید و از همین جاست که شایسته است به جوانان اهتمام ویژه ای شود.  مهمترین مخاطرات و چالش هایی که جوانان با آنها روبرو هستند تهاجم فرهنگی، معرفتی و اخلاقی است، امام منظورم از تهاجم فرهنگی و معرفتی چیست؟ آیا منظور از تهاجم، تهاجم از زمینه معارف اساسی همچون عقیده و رفتار ... است؟ خیر هرگز، تمامی میادین زندگی جوانان مهم هستند، خواه متعلق به عقیده باشد یا متعلق به شناخت عمومی یا اخلاق یا اصول اندیشی یا چشم اندازها و تمایلات یا آرزوها یا عادات یا سنن باشد. همه این امور از جمله مصادیق فرهنگی هستند که جوانان به آنها حتی در آرمانها، چشم اندازها، آرزوها، تمایلات، عادات و سنت ها به آنها نیازمندند. جوانان نیاز دارند که فرهنگ درست را در این امور بشناسند. چون باید بداند گرایش ها و تمایلات صحیح چیست؟ امور مهم ودرخور او چیست؟ اصول درست زندگی او چیست؟ فقط عقیده نیست، با نظر به اینکه عقیده اساس و پایه است. بدون شک شناخت عقاید پایه و اساسی است که انسان در زندگی خود به آن تکیه میکند، وليكن مجموعه ای از فرهنگ ها وجود دارد...  برادران اکنون خطر پنهان کجاست؟ هم اکنون تمامی این فرهنگ ها و معارف در عرصه پیشرفت تکنولوژی در جهان و ارتباطات در را روبه روی جوانان گشوده است، سیلی ویرانگر، نه  سیلهای ویرانگر از فرهنگ، معارف، عادات و اصول، اخلاق و ارزشها، آرزوها و آرمانها وجود دارد که نه تنها روزانه بلکه در هر دقیقه از دقایق زندگی جوان جاری است و این جوان در بهار زندگی در زمینه معرفت به کمال نرسیده و رشد نیافته است. گر چه برخی از جوانان بسیار پخته تر و رشد یافته تر از بزرگ مان هستند ولی آنان در زندگی تجربه کمی دارند، معارف آنها به کمال نرسیده و اصولی که در زندگی به آنها نیاز دارند کامل نشده است. این جوان به طور دقیق و کامل وارد زندگی نشده است. این سیل ویرانگر است. او پیوسته در حیرت است که کدام یک از این فرهنگ ها و معارف درست است. برخی از معارف و فرهنگ هایی که در این وسایل بسیار فریبنده، جذاب و دار با مطرح می شوند، گاه او را فریضه و اغوا می کنند. به همین دلیل بسیاری از این فرهنگ ها نزد جوان پذیرفته می شود. حال آنکه آن ها فرهنگی مضر وفریبنده هستند. به همین دلیل همانطور که از خلال بررسی ها تبیین خواهیم کرد، ما نیازمندیم که بدانیم راه صحیح در این مسئله چیست؟ همچنین از جمله اموری که رودرروی جوانان واقع می شود، احساس شکست، نا امیدی، یأس و پریشانی است. جوانان با تلاش خود و خانواده هایشان به مرحله ای از علم و معرفت می رسند، فارغ التحصیل می شوند یا اینکه راه یادگیری مسائل فنی را پیش می گیرند، یا اینکه خلاقیت و ابتکار دارند که سعی می کنند این توانایی و خلاقیت را به نمایش گذارد و سعی می کند این تواناییها را در هر جا که مفید است بکار گیرد. وقتی مکانی مناسب و شغلی درخور پیدا نمی کند، به ناچار این توان و قدرت را در اموری که نفعی ندارد و یا مضر است بکار اندازد. انسان زمانی قدرت و توان دارد می خواهد این قدرت و توان و آموزش را که در طی سالهای زندگیش به آنها دست یافته عرضه کند، اگر فرصتی نیکو به او دست ندهد تا این علمی را که نزد اوست عرضه کند گاه آشفته می شود و یا دچار شکست، پریشانی و نا امیدی می شود. این مشکلی است که جوانان ما در حال حاضر با آن روبرو هستند. همچنین از امور و چالشهای مهمی که جوانان ما با آن روبرو هستند، نیازهای مادی و عاطفی است.  جوانان در این مرحله نیازهای عاطفی، مادی وروانی دارند و نیازمند اشباع این نیازها هستند، اگر این نیازها از طریق حلال و مشروع برطرف نشوند و اگر دوستان نابابی داشته باشد، شاید این نیازها را از راههای حرام برطرف کند، در این صورت مشکلاتی برای جوانان و جامعه بوجود می آورند.  همچنین از امور و چالشهایی مهم در روی جوانان كوچک شمردن آنان و توانایی هایشان است. برادرانم دقت کنید، بعضی اوقات برخی از ما از ارزش توانایی جوانانی که توانایی و مهارت هایی دارند، می کاهد. این مسئله خطرناکی است بویژه در زمینه های کاری. نتیجه این کار هم از بین بردن روحیه تلاش و کوشش نزد جوانان است. بنابراین برادرانم همیشه به جوانان با احترام بنگرید و تلاش کنید توانایی های آنان را کشف و شکوفا کنید.  همچنین مساله دیگری که جوانان را تهدید می کند، غرور و خودرضایتی است. برخی از جوانان در خود توانایی هایی می بیند که در دیگران موجود نیست، لذا بعضی اوقات به غرور مبتلا می شود. در کنار این غرور کمبود تجربه در زندگی نیز هست لذا تصور می کند که هر آنچه در ذهن دارد صحیح است و اگر کسی به او تذکری بدهد که این مسیری که در حال سپری کردن آن هستی راه درستی نیست، بخاطر غروری که دارد و تجربه اندک خویش، این مساله را نمی پذیرد. این هم مساله دیگری از چالشهایی است که جوانان با آن مواجه هستند.    از مسائل مهم عدم متبلور شدن مفاهیم صحیح در زندگی است.  مفهوم موفقیت حقیقی که سعادت و کمال انسان را بهمراه خواهد داشت، چیست؟  به آیات قرآنی دقت کنید، کلمه فلاح در این دو آیه ذکر شده: (قد أفلح المؤمنون) (اولئك هم المفلحون). الفلاح همان موفقیت است، آیات قرآنی و احادیث اهل بیت (علیهم السلام) و صاحبان تجربه و عقل و نظر در جامعه مفهوم موفقیت حقیقی را برای ما بیان نموده اند.  بعضی مال و ثروت و بعضی دیگر سلطه و جایگاه و بعضی دیگر تحصیلات درسی را موفقیت می دانند. البته که این مسائل از مسائل مورد نیاز هستند و تحصیلات آکادمیک در تحقق پیشرفت ضروریست. لذا تصور اشتباه کجاست؟ هنگامیکه تمامی اهتمام و وقتم را به این تحصیلات و این علوم اختصاص دهم و آرمانها و مسائل اخلاقی و آموزشی مورد نیاز زندگی را کنار بگزارم و اهتمامی به خالق این دنیا و به مسائل آخرت نداشته باشم ، این خطاست.  برادرانم دقت کنید، فرزندانمان باید در مدارس موفق شوند، چرا که موفقیت جامعه و کشور به تحصلات آنها بستگی دارد، ولیکن باید به فرزندان خود بیاموزیم که تحصیلات و موفقیت در کار امری ضرویست ولیکن موفقیت و سعادت حقیقی برای انسان شناخت خالق و ارتباط ما با خالق این دنیا است. شناخت آخرت است، سرنوشت ما در این دنیا چیست؟ ضروریست که روابط اجتماعی با دیگران و با خانواده و با بستگان و آرمانهای اخلاقی و عادات و تقالید ونقش آن را در زندگی بفهمم و حق آنها را در این زندگی ادا کنم.  ضرورت دارد که دانش آموز و دانشجو و همه بدانند که زندگی حقیقی و سعادت برای انسان به چندین عامل بستگی دارد. عقیده صحیح، معرفت، فرهنگ، اخلاق و تربیت صحیح و آرمانها. اینها مسائلی هستند که جوانان باید بدانند که زندگی موفق و با سعادت به این مسائل بستگی دارد.  اینها از چالشهایی است که جوانان با آن مواجه هستند و نیاز است که جوانان را تفهیم کنیم که آگاهی صحیح و فرهنگ صحیح وآرمانهای صحیح چیست، ان شاء الله این مسائل را در خطبه های آینده مطرح می کنیم.  از خداوند منان مسئلت داریم ما و جوانان ما را حفظ نماید... برادرانم، سازمانها و مدارس و دانشگاهها، رسانه ها و موسسات فرهنگی باید به جوانان ما اهتمام ورزند، جوانان آینده کشور و امید ما در آینده هستند. آنها قدرت جامعه هستند و ما باید به آنها اهتمام بورزیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین.

پیوست ها