برگزاری ششمین مسابقه ملی «الحسینی الصغیر» ویژه مدارس به همت آستان قدس حسینی

ششمین مسابقه ملی «الحسینی الصغیر» که به همت بخش فعالیتهای فرهنگی آستان قدس حسینی ویژه دانش آموزان مدارس برگزار شده بود، به کار خود پایان داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس حسینی، این مسابقه شنبه 30 مارس در سالن خاتم الانبیاء واقع در صحن مطهر حسینی برگزار شد.  احمد عبدالواحد الطیار نماینده تولیت آستان قدس حسینی درخصوص این مسابقه گفت: این مسابقه با توصیه های متولی شرعی آستان قدس حسینی و با هدف ارتقای شخصیت کودکان و افزایش توانایی آنان و شرکت و همراهی در طرحهای آموزشی مدارس برگزار شد. الطیار ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری اینگونه فعالیتها و مسابقات که در کشف تواناییهای کودکان و تعمیق تعالیم دینی به کودکان حائز اهمیت است، افزود: این مسابقه با همکاری آموزش و پرورش استانهای کشور عراق و آستان قدس حسینی برگزار شده است. عبدالعالی السیلاوی مسئول فعالیتهای مسابقه نیز درگفتگو با سایت حرم مطهر اظهار داشت: این مسابقه در موضوعات خط عربی، تجوید و ترتیل، قرائت ادعیه و مناجات، سخنرانی و سرودخوانی بین مدارس دوازده استان کشور عراق برگزار شد و هدف از برگزاری اینگونه مسابقات ساخت نسلی آگاه و دانا است.

پیوست ها