درخواست نماینده آیت الله سیستانی درباره موضعگیریهای بین المللی در برابر تروریسم

در واکنش به حادثه تروریستی نیوزیلند، نماینده مرجعیت عالی عراق خواستار موضعگیری جامعه بین المللی درخصوص تروریسم شد. شیخ عبد المهدى الکربلائى، نماینده آیت الله سید علی سیستانی مرجعیت عالی عراق روز شنبه در واکنش به حادثه تروریستی نیوزیلند گفتند: حمله به نمازگزاران در نیوزیلند بیانگر میزان جنایات تفکر تروریستی افراط گرا است که بویی از انسانیت نبرده است. الکربلایی در جریان حضور در اولین همایش خبرنگاران حوزه جنگ در کربلا گفتند: ناگزیر باید تلاشها نه تنها در عراق و کشورهای منطقه بلکه در تمام جهان برای مقابله با تفکر تکفیری افراط گرایی گسترش یابد که منشأ شرّ در تمام جهان است. الکربلایی خواهان ثبت بین المللی جنایات و تجاوزات داعش علیه غیر نظامیان و بشریت شدند و در عین حال بر لزوم مقابله کشورها با خطرات تشکیلات افراط گرا و تروریستی تاکید کردند.  نماینده مرجعیت از جانفشانیهای مبارزان و خانواده هایشان که حماسه هایی را تا رسیدن به پیروزی رقم زدند؛ تقدیر و تشکر کردند. ایشان افزودند: ما نیازمند ثبت این پیروزیها توسط  افراد متخصص و  خبره در این زمینه هستیم تا این پیروزیها نادیده گرفته نشود.

پیوست ها