طرح آستانهای قدس حسینی و عباسی برای درختکاری پیاده روها و خیابانهای کربلای معلی

مدیریت بخش بین الحرمین وابسته به آستانهای قدس‌ حسینی و عباسی طرح بزرگی را جهت درختکاری پیاده روها و خیابانهای شهر کربلای معلی و کاهش تعداد ایست بازرسیهای امنیتی این شهر کلید زد. نافع الموسوی، مسئول این مرکز گفت: مدیریت بخش بین الحرمین طرح بزرگی را برای کاشت درخت در پیاده روها، لغو برخی از ایست بازرسیهای امنیتی و بازگشایی خیابانها را با همکاری و هماهنگی مسئولان ادارات دولتی در استان کربلای معلی آغاز کرد. الموسوی اظهار کرد: تمامی پیاده روها و ورودیهای اصلی و فرعی مرکز شهر درختکاری شده است و تعداد درختان افزایش یافته است. همچنین تعدادی حوضچه با رنگهای مختلف ساخته شده است تا پس از نصب منظره زیبا و جالبی را به شهر کربلای معلی ببخشد. مسئول بخش بین الحرمین افزود: به همت پرسنل بخش فنی و مهندسی بین الحرمین خیابانهای السدره، باب الراس الشریف، خیابان امام حسن مجتبی، باب بغداد و خیابان العلقمی  با همکاری دو آستان حسینی و عباسی درختکاری گردید.

پیوست ها